FÖLDMÉRŐ BUDAPEST
+36-70-326-0578

Földmérő - menü:

Kezdőlap
Szolgáltatások
Referenciák
Hasznos linkek
Cégadatok

Elérhetőség

Homajovszki László földmérő
Telefon: +36-70-326-0578
Email :
Üzenet online: kattintson!

Földmérési címszavak:

Földmérés Budapest, alaprajz készítés, telekalakítás, geodéziai felmérés, kitűzés, vázrajz Budapesten.

Földmérési szolgáltatások Budapesten

A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő vázrajzok elkészítése és záradékoltatása mellett igény szerint teljeskörű ügyintézést biztosítok a Megrendelő részére az illetékes földhivatalnál, önkormányzatnál, szakhatóságnál.

Épületfeltüntetés
A Megrendelő tulajdonában lévő épületre vagy épületrészre vonatkozó használatbavételi vagy fennmaradási engedély kiadásához szükséges épületfeltüntetési változási vázrajz készítése, majd a földhivatali vizsgálatot követően a záradékolt vázrajz feltöltése az OENY rendszerbe.

Épületbontás
a Megrendelő tulajdonában lévő lebontott épületre vagy épületrészre vonatkozó jogerős bontási engedély birtokában épületbontási változási vázrajz készítése, majd a földhivatali vizsgálatot követően a záradékolt vázrajz feltöltése az OENY rendszerbe.

Egyéb önálló épület feltüntetése
Amennyiben a földrészlet és a rajta található épület tulajdonjoga részben vagy egészben eltér egymástól az éltérő tulajdonjogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez egyéb önállő épület feltüntetése és azzal egyidejűleg földhasználati megállapodáson alapuló földhaszhasználati jog bejegyzése sükséges.

Telekalakítás
Földrészlet határok megváltoztatásának (megosztás, egyesítés, határrendezés, telekcsoport újraosztás) ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez telekalakítási változási vázrajzra van szükség. Ez a vázrajz a földrészlet elhelyezkedése szerinti kerületi önkormányzat rendezési terve alapján készül, a változási vázrajz készítése magában foglalja a telekalakítási engedélyhez szükséges telekalakítási dokumentáció készítését is.

Alaprajz készítés
Társasházi alapító okirat készítéséhez, módosításához, szövetkezeti ház alapszabályának készítéséhez, módosításához szükséges szintenkénti digitális alaprajz készítése és záradékoltatása.

Szolgalmi jog
Szolgalmi (földhasználati jog, átjárási jog, közérdekű használati jog) és egyéb használati jogok (vagyonkezelői jog, vezetékjog, vízvezetési jog, bányaszolgalmi jog, közművek elhelyzését biztosító használati jog, stb. ) bejegyzéséhez vagy jogilag jelentős tényeknek ingatlan-nyilvántartási feljegyzéséhez szükséges változási vázrajz készítése és zaradékolása.

Használati megosztás
Az osztatlan közös tulajdonban lévő földrészleten belül az tulajdonosok elkülönült földhasználatát ábrázoló használati megosztási vázrajz készítése és zaradékoltatása.

Kitűzés
Telekhatárkitűzés, épületkitűzés, egyéb kitűzések.

Felmérés
Geodéziai felmérés tervezési térkép, megvalósulási térkép készítéséhez.